Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Zafrina | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamaliwa maliwa
przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viamaliwa maliwa

January 14 2015

Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram

November 09 2014

4116 b304 390
tak długo wyczekiwana! 
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
4872 2ce1 390
Reposted frombamboocha bamboocha viadivi divi
Reposted fromapatia apatia viaPugs Pugs

November 05 2014

7058 2a15 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamaliwa maliwa

October 26 2014

1407 e620 390
Reposted fromretaliate retaliate viadivi divi
8663 e16b 390
Reposted frommetadon metadon viadivi divi
0891 0f98 390
Reposted frommisza misza viadivi divi
Dziwne czasy. Na komplement stać tylko lekko pijanego pana na przystanku. Szczery uśmiech dostajesz od kasjerki, której dajesz równo wyliczoną kwotę. Kojące smutki słowa czytasz w komentarzach a film oglądasz w kinie pełnym samotnych osób.  Nikt nie ma czasu. 
— myśl.i
Reposted fromantidotumi antidotumi viadivi divi
5277 2a6e 390
Reposted fromkotowate kotowate viadivi divi
Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk

October 23 2014

Play fullscreen
Po cichu ciągle wierzę że, nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie.
I powiesz mi, wciąż kocham cie.
Wciąż kocham cie.
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasamozatrucie samozatrucie
3055 f882 390
Reposted fromzatora zatora viasamozatrucie samozatrucie
wantwantwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl